Filosofía en Plural

TÍTULO
Filosofía en plural
AUTOR
Grupo Doxa de Filosofía
ISBN
978-84-8192-556-2
ANO DE EDICIÓN
2018


samos

TÍTULO
Formas tradicionais da cerámica popular. Samos
AUTOR
Luís Hixinio Flores Rivas
ISBN
978-84-8192-556-2
ANO DE EDICIÓN
2018