CENTRO DE ARTESANÍA E DESEÑO

A continuación pode consultar subvencións e outras axudas que xestiona a Deputación de Lugo a través do Centro de Artesanía e Deseño
Pode consultar información, de carácter máis xeral, relacionada sobre as subvencións na páxina principal de subvencións   

PROGRAMA PROMOCIÓN DA ARTESANÍA 2019


Bases e modelos de solicitude do Programa de Promoción da Artesanía 2019. (BOP do 18/02/2019. Num 041)

PROGRAMA PROMOCIÓN DA ARTESANÍA 2018


Bases e modelos de solicitude do Programa de Promoción da Artesanía 2018. (BOP do 10/04/2018. Num 81)

SUVBENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS E ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA ARTESANÍA NA ANUALIDADE 2019


Bases e modelo de solicitude da convocatoria de subvencións do CENTRAD 2019 (BOP nº 86, de 13 de abril de 2019)

SUBVENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS E ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO, DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA ARTESANÍA NA ANUALIDADE 2018


Bases e modelos de solicitude da convocatoria de subvencións do CENTRAD 2018. (BOP do 14/04/2018. Num 85)

    Descarga as bases da convocatoria das subvencións do CENTRAD 2018
    Descarga os modelos da convocatoria das subvencións do CENTRAD 2018
    Descarga os modelos da convocatoria das subvencións do CENTRAD 2018 (editable)

   Descarga os modelos de xustificación  da convocatoria das subvencións do CENTRAD 2018 (editable)