Cooperación concellos

Xornada sobre Protección de Datos


"A presente Xornada ten como misión ofrecer ao público asistente unha visión sobre as obrigas no cumprimento da normativa de Protección de Datos persoais na Adminsitración Local, desgranando os conceptos xerais da devandita protección, as obrigas das entidades locais como responsables do tratamento (designación do Delegado de Protección de Datos e papel deste, rexistro de actividades do tratamento, dereito de información, adaptación de contratos, adaptación de políticas...), atención aos dereitos dos interesados e especial referencia aos tratamentos que se realizan nos Concellos: datos do padrón, dos Plenos municipais, etc.. Tamén se estudiarán as medidas de seguridade na Administración Local en relación coa protección de datos persoais, e poranse en valor por último as experiencias levadas a cabo na aplicación da normativa de referencia na Diputación de Pontevedra e os novos retos futuros en materia de rexistro electrónico, transparencia e protección de datos na Deputación de Sevilla".

Programa da xornada

Inscrición á xornada