CENTRO DE ARTESANÍA E DESEÑO

A continuación pode consultar subvencións e outras axudas que xestiona a Deputación de Lugo a través do Centro de Artesanía e Deseño
Pode consultar información, de carácter máis xeral, relacionada sobre as subvencións na páxina principal de subvencións   

PROGRAMA PROMOCIÓN DA ARTESANÍA 2019


Bases e modelos de solicitude do Programa de Promoción da Artesanía 2019. (BOP do 18/02/2019. Num 041)

 

SUVBENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS E ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA ARTESANÍA NA ANUALIDADE 2019


Bases e modelo de solicitude da convocatoria de subvencións do CENTRAD 2019 (BOP nº 86, de 13 de abril de 2019)