CENTRO DE ARTESANÍA E DESEÑO

A continuación pode consultar subvencións e outras axudas que xestiona a Deputación de Lugo a través do Centro de Artesanía e Deseño
Pode consultar información, de carácter máis xeral, relacionada sobre as subvencións na páxina principal de subvencións   

AXUDAS EXTRAORDINARIAS NO CONTEXTO DA CRISE DA PANDEMIA DA COVID-19, ANUALIDADE 2020.

Axudas para os obradoiros artesáns convocadas polo Centro de Artesanía e Deseño para sufragar gastos correntes de funcionamento dos talleres.

ARTESANFROILÁN 2020

Publicadas as bases da convocatoria para a inscrición, admisión e selección dos e das artesás participantes na mostra de artesanía "ARTESANFROILÁN 2020", da Área e Deportes, Artesanía e Deseño e Memoria Histórica. 

  • Publicación das bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 215 do 18 de setembro de 2020. (Descargar)
  • Selección dos artesás participantes na mostra de artesanía "ARTESANFROILÁN 2020" (Descargar)
MERCADO DE NADAL 2019

  • Selección dos artesás participantes na mostra de artesanía "MERCADO DE NADAL 2019" (Descargar)
ARTESANFROILÁN 2019

Publicadas as bases da convocatoria para a inscrición, admisión e selección dos e das artesás participantes na mostra de artesanía "ARTESANFROILAN 2019", da Área e Deportes, Artesanía e Deseño e Memoria Histórica. 

  • Bases da convocatoria. (Descargar)
  • Publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 191 do 21 de agosto de 2019. (Descargar)
  • Anuncio de selección de Artesanfroilán 2019 (Descargar)

PROGRAMA PROMOCIÓN DA ARTESANÍA 2019


Bases e modelos de solicitude do Programa de Promoción da Artesanía 2019. (BOP do 18/02/2019. Num 041)

 

SUVBENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS E ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA ARTESANÍA NA ANUALIDADE 2019


Bases e modelo de solicitude da convocatoria de subvencións do CENTRAD 2019 (BOP nº 86, de 13 de abril de 2019)