Obradoiro do Moble Artesán

O obradoiro do moble artesán do Centro de Artesanía desenvolve como principais funcións, a investigación e a formación de alumnos.

O obradoiro do moble artesán do Centro de Artesanía desenvolve como principais funcións, a investigación e a formación de alumnos para a construción de todo tipo de mobles, incluída a talla, destinándose o traballo realizado en devandito taller, á restauración e conservación do mobiliario do Palacio de San Marcos, dos centros dependentes da Deputación Provincial e dos seus organismos autónomos dependentes ou vinculados á mesma.

 

Visita Virtual

Visita Virtual